obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné výhradně pro e-shop kkoralky.cz.   Provozovatel: Kateřina Doležalová Chalupová IČO 87808757 Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Znojmo Výpis z živnostenského rejstříku Čj. MMB/0022194/2014 ID RZP: 3442556 vydal 16.1. 2014 Magistrát města Brna Nejsme plátci DPH Se sídlem: Aninská 2865/10, 671 81, Znojmo Tel: +420 604 814 113 Email: email@koralkybrno.cz Objednání a ceny zboží Zboží lze objednat elektronicky v e-shopu www.koralkybrno.cz, v mimořádných případech e-mailem: email@koralkybrno.cz, nebo telefonicky: tel: +420 604 814 113 Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Zboží Váha i rozměry zboží jsou orientační, mohou se mírně lišit. U odměřování metráže zboží, je stanovená tolerance až 5% obzvláště u pružných materiálů. Vždy se snažíme dodávat 100% kvalitu, pokud při třídění zboží nepodléhá zboží naší spokojenosti, je řazeno do II. jakosti a jste o tom informovaní v popisu výrobku. Termín odeslání zboží U zboží, které má prodávající na skladě, je toto připraveno k odeslání či předání nejpozději třetí den od potvrzení objednávky prodávajícím (platí pro zaslání zboží dobírkou a osobní předání). U objednávek, kdy dochází k platbě předem převodem na účet, je odeslání uskutečněno nejpozději třetí pracovní den následující po dni připsání platby na účet prodávajícího. Platba, místo a způsob dodání Veškeré náležitosti k provedení platby obdržíte na Vaši emailovou adresu po odeslání objednávky nebo po telefonické či emailové objednávce. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Platbu za zboží je možné realizovat třemi způsoby:
  • bankovním převodem na účet prodávajícího
  • na dobírku
Platba bankovním převodem Pro platbu v rámci České Republiky platí číslo účtu: 2587359133/0800 Variabilním symbolem je číslo objednávky. Bankovní převod je důležité provést i při osobním odběru z důvodů EET. Při platbě na účet formou poštovní poukázky, je nutné nás o tomto co nejdříve informovat, a to buď telefonicky nebo emailem, jinak nemůžeme zaručit včasnou identifikaci platby a odeslání zásilky v souladu s těmito podmínkami. Platba dobírkou Kupující zboží uhradí doručovací službě při převzetí zásilky. Poštovné činí 149,- Kč. Poštovné neúčtujeme při objednávce zboží v hodnotě nad 2000 Kč. V případě objednávek o hmotnosti nad 1 kg bude poštovné navýšeno o 50,- Kč. Poštovné (doporučená pošta) v tomto případě činí 89 Kč. V případě objednávek o hmotnosti nad 1 kg bude poštovné navýšeno o 50,- Kč. Poštovné neúčtujeme při objednávce zboží v hodnotě nad 2000 Kč. Osobní odběr Kupující zboží uhradí při osobním převzetí. O skutečnosti, že je objednávka připravena k vyzvednutí bude kupující informován emailem. Objednávky připravené k osobnímu odběru se vyzvedávají na adrese: Aninská 10, Znojmo 671 81 po telefonické domluvě 604 814 113. Výměna zboží V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva apod.) Vám zakoupené nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží k výměně je třeba zaslat doporučeným balíčkem na adresu Aninská 10,Znojmo 671 81, a to včetně originálního daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadované zboží. Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží hradí kupující. Odstoupení od smlouvy (objednávky) V souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku poskytujeme kupujícímu, resp. spotřebiteli ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.Při uplatnění tohoto nároku je třeba nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení zaslat či po tel. domluvě donést na adresu Aninská 10, Znojmo 671 81, včetně kopie faktury, příjmového dokladu či dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Za nepoškozené vrácené zboží prodávající kupujícímu, resp. spotřebiteli vyplatí předem dohodnutým způsobem odpovídající částku. Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má nárok i na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží.Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. Rozpor s kupní smlouvou (dle občanského zákoníku) V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Záruční lhůta a reklamační řád Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. Pokud zákazník shledá na dodaném zboží vadu, má právo podat na takovou vadu v rámci záruční lhůty reklamaci. Reklamované zboží je třeba zaslat či po tel. domluvě donést (pokud možno včetně kopie dokladu o nákupu a popisu vady) na adresu Aninská 10, Znojmo 671 81.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Rozsah záruky Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím .Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku se záruka nevztahuje. Ochrana osobních údajů Veškeré osobní údaje, údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě chráníme před zneužitím, jak vyžaduje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.